11-03-2017

Bilgi işlem yönetimi söz konusu olduğunda; uygulama araçlarının gelişimlerinin duraksamaksızın devam etmesi ve kullanıcısına daha iyi hizmet verebilmek adına geliştirilmesi nedeniyle, uygulamanın bir süreç olarak görülmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla güncelleme ve güncellemeye bağlı olarak ortaya çıkan uygulama yenilikleri, uygulama sürecinin devamı niteliğindedir. Bu noktada destek, gereksinimlerin karşılanmasında rol oynayan araçların güncel kalabilmelerinin ön koşuludur. 


Bu noktadan hareketle Firmamızın bünyesindeki teknik servis birimi, müşterilerine destek hizmetini en iyi biçimde verilebilecek nitelikte yapılandırılmıştır. 


Neden Biz?


Kurumsal Bilişim Çözümleri, üç önemli unsuru olan bütünsel bir süreçtir. Bu süreç, büyüme kararlılığındaki firmalar için kaçınılmazdır. Uygulamanın amacına ulaşabilmesi için bu sürecin etkili yönetilmesi ve denetlenmesi gerekir.


Firmamızın, deneyimi ve sektörün ileri gelen firmaları ile yapılandırdığı iş ortklıkları ile, bu sürecin yönetim ve denetimindeki etkinliğini kanıtlamıştır. 


Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da; gelişen teknik altyapısı, büyüyen portföyü, güçlenen çözüm ortaklıkları ile ürkiye bilişim sektöründeki öncülüğünü sürdürmeye devam edecektir.